تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه در مورد روابط دو جانبه گفتگو کردند

تاجیکستان و ترکیه درباره روابط دو جانبه در دوشنبه گفتگو کردند

Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، معاون اول وزیر امور خارجه تاجیکستان یک نسخه از اعتبارنامه سفیر ترکیه در تاجیکستان ، امره زکی کاراگلم را دریافت کرد.

در این دیدار طرفین در مورد وضعیت فعلی و چشم انداز همکاری دو جانبه بین تاجیکستان و ترکیه تبادل نظر کردند.

معاون اول وزیر امور خارجه برای سفیر ترکیه در مأموریت دیپلماتیک خود در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد.

Author: admin