وزیر دفاع قرقیزستان آمادگی برای تمرین های نظامی Security-2021 و Formation-2021 را در منطقه باتکن بررسی می کند

وزیر دفاع قرقیزستان آمادگی برای تمرین های نظامی Security-2021 و Formation-2021 را در منطقه باتکن بررسی می کند

Tainynews – Taalaibek Omuraliev وزیر دفاع قرقیزستان آمادگی برای تمرین های نظامی Security-2021 و Formation-2021 را بررسی کرد و وضعیت واحدهای نظامی مستقر در منطقه Batken را بررسی کرد …

Author: admin