تاجیکستان 211 مورد COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 1111 مورد است

تاجیکستان 211 مورد COVID-19 را گزارش کرده است که در کل 1111 مورد است

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – 211 مورد جدید COVID-19 در تاجیکستان تأیید شد.

چهار بیمار کرونا ویروس درگذشت. تعداد کل موارد کشنده مرتبط با کروناویروس به 33 نفر رسید.

تعداد کل موارد COVID-19 تأیید شده از 30 آوریل به 11118 رسید.

Author: admin