نظربایف و میرضیایف تبریک سلام Nauryz می کنند

نظربایف و میرضیایف تبریک سلام Nauryz می کنند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی نظربایف گزارش داد ، نورسلطان نظربایف ، رئیس جمهور سابق قزاقستان با شوکت میرضیایف ، رئیس جمهور ازبکستان گفتگوی تلفنی داشته است.

آنها در مورد ناوریز در آینده تبریک گفتند و از سطح روابط بین ملتها با روحیه مشارکت استراتژیک ، حسن همجواری و دوستی بین کشورهای برادر بسیار قدردانی کردند.

آنها همچنین به موضوعات منطقه ای و برنامه رویدادهای بین المللی پیش رو پرداختند.

Author: admin