وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان پیشنهاد می کند 20 درصد شهریه دانشگاه ها کاهش یابد

وزارت آموزش و پرورش قرقیزستان پیشنهاد می کند 20 درصد شهریه دانشگاه ها کاهش یابد

Tainynews وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف در جلسه دولت در 17 مارس گفت: وزارت آموزش و علوم قرقیزستان به مدیران دانشگاهها پیشنهاد کرده است که شهریه را 20 درصد کاهش دهند.

وی گفت اکنون دانشگاه ها 4٪ تخفیف ارائه می دهند.

وی گفت که دانشگاه ها از شهریه برای پوشش حقوق اعضای هیئت علمی استفاده می کنند.

وزیر گفت: دانشگاه ها منابع مالی دیگری برای تأمین این هزینه ها ندارند.

Author: admin