قرقیزستان 51 مورد بهبودی از ویروس کرونا را به مدت یک روز گزارش کرد

قرقیزستان 51 مورد بهبودی از ویروس کرونا را به مدت یک روز گزارش کرد

Tainynews – 51 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا و پنومونی ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 18 مارس گزارش داد.

این بازیافتها شامل 24 مورد در بیشکک ، 17 مورد در منطقه چوی ، 8 مورد در منطقه ایسیک کول ، 2 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از زمان شیوع ویروس کرونا به 84،031 رسیده است.

Author: admin