در مرحله اول واکسیناسیون علیه Covid-19 مراکز واکسیناسیون موقت در بیشکک ، اوش ، منطقه چوی افتتاح می شوند

مراکز واکسیناسیون موقت در مرحله 1 واکسیناسیون Covid-19 در بیشکک ، اوش ، منطقه چوی افتتاح می شوند

Tainynews گولبارا ایشناپیسووا ، مدیر مرکز ملی ایمن سازی ، در 18 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: مرحله اول واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا به طور گسترده گسترش نخواهد یافت و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

مراکز واکسیناسیون موقت در 4 مرکز درمانی در بیشکک ، 2 مرکز درمانی در اوش ، در کانت ، دهکده سوکولوک در منطقه چوی افتتاح می شود.

وی گفت: “گروه هدف مرحله اول واکسیناسیون شامل کارکنان پزشکی و معلمان است. واکسیناسیون داوطلبانه خواهد بود.”

سیستم اطلاعاتی ایجاد شد. وی افزود ، اطلاعات مربوط به همه شهروندان واکسینه شده وارد می شود.

Author: admin