تاجیکستان و ایالات متحده در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی گفتگو می کنند

تاجیکستان و ایالات متحده در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی گفتگو می کنند

عکس: وزارت امور خارجه تاجیکستان

Tainynews – وزیر امور خارجه گزارش داد ، وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرویدین مورالدین با دیوید هیل معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور سیاسی مکالمه تلفنی داشته است.

در حین گفتگو ، طرفین در مورد روابط دوجانبه تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه های سیاسی و اقتصادی ، همکاری در چارچوب برنامه های USAID و همچنین تلاش های مشترک برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ویروس جدید تبادل نظر کردند.

توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی از جنبه های دیگر مورد توجه قرار گرفت.

Author: admin