رئیس جمهور جپاروف به سفیر مستعفی عربستان سعودی حکم داناک اعطا می کند

رئیس جمهور جپاروف به سفیر مستعفی عربستان سعودی حکم داناک اعطا می کند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز با عبدالرحمن بن سعید الجمعه سفیر عربستان سعودی دیدار کرد که ماموریت دیپلماتیک خود را در قرقیزستان به پایان رساند …

Author: admin