کودکستان ها برای گروه های نوجوانان در ایسیک کول بازگشایی می شوند

کودکستان ها برای گروه های نوجوانان در ایسیک کول بازگشایی می شوند

Tainynews ماكسات كورمانعلیف ، رئیس بخش آموزش منطقه ای ، در جلسه اداره منطقه ای گفت ، كودكستان ها از اول آوریل برای گروه های كودك در منطقه ایسیك كول بازگشایی می شوند.

وی گفت که مقدمات تمیز کردن و پاکسازی ساختمان ها در حال انجام است.

گروه های قدیمی تر از کودکان مهد کودک در حال حاضر در مهد کودک ها حضور دارند.

100 مهد کودک در منطقه وجود دارد. پس از قرنطینه ، 90 مهد کودک افتتاح شد. میزان حضور و غیاب 69٪ است.

Author: admin