قرقیزستان قصد دارد 70٪ از جمعیت کشور را در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه کند

قرقیزستان قصد دارد 70٪ از جمعیت کشور را در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه کند

Tainynews – گلبارا ایشناپیسووا ، رئیس مرکز ملی ایمن سازی در 18 مارس ، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: قرقیزستان قصد دارد 70٪ از جمعیت کشور را در برابر ویروس کرونا ویروس کند.

Author: admin