مدارس قرقیزستان در صورت ثبت موارد ویروس کرونا برای قرنطینه بسته می شوند – معاون وزیر

مدارس قرقیزستان در صورت ثبت موارد ویروس کرونا برای قرنطینه بسته می شوند – معاون وزیر

Tainynews معاون وزیر بهداشت نوربولوت اوسنبایف امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت – در صورت ثبت موارد ویروس کرونا در مدارس ، مدارس تعطیل می شوند تا از شیوع عفونت جلوگیری کنند.

Author: admin