کارگران پزشکی ، معلمان ، مرزبانان ابتدا در قرقیزستان علیه Covid-19 واکسینه می شوند

کارگران پزشکی ، معلمان ، مرزبانان ابتدا در قرقیزستان علیه Covid-19 واکسینه می شوند

Tainynews وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلمكادیر بیشنالیف در 18 مارس گفت – برنامه ملی واكسیناسیون Covid-19 در قرقیزستان تدوین شده است …

Author: admin