حجم سوخت و گریس های روسیه که در ژانویه تا مارس به قرقیزستان عرضه می شد ، آشکار شد

حجم سوخت و گریس های روسیه که در ژانویه تا مارس به قرقیزستان عرضه می شد ، آشکار شد

Tainynews – ترازهای شاخص برای تحویل بدون عوارض نفت و فرآورده های نفتی بین قرقیزستان و روسیه برای سال 2020 در نوامبر 2019 در مسکو امضا شد ، گفت: رئیس کمیته امور خارجه انرژی ، صنعت و استفاده از زیر خاک Emil Osmonbetov …

Author: admin