5 تن روغن در جاده جلال آباد ریخته شد

5 تن روغن در جاده جلال آباد ریخته شد

Tainynews وزارت امور اضطراری گزارش داد ، سوخت از مخزن یک کامیون VOLVO در کیلومتر 376 بزرگراه بیشکک-اوش در بخش ساری-بولاک ریخته شد.

نشت مایعات قابل اشتعال در حوالی شهر کارا کول در منطقه جلال آباد رخ داد.

در مجموع 5 تن سوخت روی زمین ریخته شد.

امدادگراني كه در محل حاضر شدند اقدامات لازم را انجام دادند.

Author: admin