سلطانات آمانووا به عنوان معاون وزیر قرقیزستان منصوب شد

سلطانات آمانووا به عنوان معاون وزیر قرقیزستان منصوب شد

Tainynews – سلطانات آمانووا به عنوان معاون وزیر فرهنگ ، اطلاعات ، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان منصوب شد.

این انتصاب توسط نخست وزیر اولوکبک ماریپوف تأیید شد.

آمانووا در سال های 2012-2014 به عنوان مدیر مدرسه دوستی قرقیزستان و ترکیه کار کرد.

در سال 2014-2015 ، وی معاون آژانس روابط خارجی و توسعه تجارت دفتر شهردار اوش بود.

از سال 2015 ، وی به عنوان رئیس بخش توسعه اجتماعی دفتر شهردار اوش کار کرد.

Author: admin