بازداشت سگیزبائف تا 25 مه ادامه داشت

بازداشت سگیزبائف تا 25 مه ادامه داشت

Tainynews – در 18 مارس ، دادگاه منطقه Pervomaisky بیشکک دستگیری رئیس سابق کمیته امنیت ملی عبدیل سگیزبائف را تمدید کرد.

وی تا 25 ماه مه در بازداشتگاه پیش از محاکمه باقی خواهد ماند.

سگیزبائف در تاریخ 25 ژانویه به ظن سو abuse استفاده از موقعیت بازداشت شد.

Author: admin