روسیه تقریباً 9700 مورد جدید ویروس کرونا گزارش کرده است

روسیه تقریباً 9700 مورد جدید ویروس کرونا گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی یک روز گذشته 9،699 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

موارد جدید در 85 منطقه کشور ثبت شده است. 1،264 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،437،938 نفر رسیده است.

در مجموع بیش از 116.7 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 364000 آزمایش برای روز گذشته.

488339 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin