ازبکستان تلاش برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان را به عنوان شامپو خنثی می کند

ازبکستان تلاش برای قاچاق مواد مخدر از افغانستان را به عنوان شامپو خنثی می کند

Tainynews – کانال تلویزیونی ازبکستان 24 گزارش داد – افسران گمرک ازبکستان قاچاق مواد مخدر از افغانستان را خنثی کردند.

چهار تبعه افغانستان تلاش کردند تا هروئین مایع را به عنوان شامپو قاچاق کنند.

حجم کل هروئین کشف شده در 53 بطری شامپو به 12355 کیلو رسید.

تحقیقات جنایی برای قاچاق آغاز شد.

Author: admin