156 شهروند قرقیزستان از سن پترزبورگ به صورت هوایی پرواز کردند

156 شهروند قرقیزستان از سن پترزبورگ به صورت هوایی پرواز کردند

Tainynews – هواپیمای مستقر شرکت هوایی Tez Jet از 15 مه در فرودگاه ماناس از سنت پترزبورگ وارد شد.

تیم عملیاتی سراسر کشور برای مبارزه با کروناویروس گفت: 156 شهروند قرقیزستان در این هواپیما سفر کردند.

Author: admin