ازبکستان 81 هزار و 200 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

ازبکستان 81 هزار و 200 مورد ویروس کرونا را پشت سر می گذارد

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 126 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است. 106 مورد در تاشکند ثبت شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 81221 مورد رسیده است.

patients 77 بیمار به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع بهبودها را به 79۹،70۰۸ مورد رساندند.

میزان بهبودی 99٪ است.

891 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 141 نفر از آنها وخیم هستند ، 23 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin