تاجیکستان واکسیناسیون Covid-19 را طی چند روز آینده آغاز می کند

تاجیکستان واکسیناسیون Covid-19 را طی چند روز آینده آغاز می کند

Tainynews اوستا با اشاره به وزارت بهداشت و حمایت اجتماعی گزارش داد – مرحله اول واکسیناسیون علیه COVID-19 طی چند روز آینده در تاجیکستان آغاز می شود.

آماده سازی برای شروع واکسیناسیون در حال انجام است.

طبق برنامه واکسیناسیون وزارت بهداشت ، واکسیناسیون با کارمندان پزشکی در دوشنبه آغاز می شود و مناطق دیگر را به تدریج تحت پوشش قرار می دهد.

تاجیکستان از واکسن AstraZeneca استفاده خواهد کرد ، که به دو عکسبرداری با فاصله 8-12 هفته (2-3 ماه) نیاز دارد.

192000 دوز AstraZeneca از طریق برنامه COVAX در 8 مارس وارد تاجیکستان شد.

تاجیکستان در مجموع 624،000 دوز واکسن AstraZeneca دریافت خواهد کرد.

Author: admin