مغولستان روزانه 170 مورد ویروس کرونا را ثبت می کند

مغولستان روزانه 170 مورد ویروس کرونا را ثبت می کند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، مغولستان 170 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است.

این موارد شامل 168 مورد در اولان باتور در میان تماس های موارد تأیید شده قبلی ، 2 مورد در هدف Tov است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4976 مورد رسیده است.

126 بیمار برای یک روز بهبود یافتند و مجموع بهبودها را به 3477 می رساند.

1365 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 12 نفر از آنها وخیم ، 3 نفر از آنها وخیم است.

Author: admin