55 مورد از عفونت ویروس کرونا در یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

55 مورد از عفونت ویروس کرونا در یک روز در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 55 بیمار در روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا و پنومونی ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 21 مارس گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 23 مورد در بیشکک ، 18 مورد در منطقه چوی ، 6 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در ناریون ریگون ، 2 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه باتکن است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 84185 مورد رسیده است.

Author: admin