امکانات سرپایی در بیشکک به طور معمول کار می کند

امکانات سرپایی در بیشکک به طور معمول کار می کند

Tainynews – کلیه امکانات سرپایی در بیشکک به طور معمول کار می کند. معاون شهردار تاتیانا کوزنتسوا گفت: بیماران مطابق با الزامات بهداشتی معالجه می شوند.

وی افزود که بیمارستان ها اکنون بیماران را در شرایط اضطراری دریافت می کنند.

وی افزود: “كاركنان پزشكی در مورد مشكلات مشكلات COVID-19 آموزش های منظم را در مورد بیماران مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی دریافت می كنند.”

Author: admin