آسانوف معاون سابق وزیر کشور در بازداشت به سر برد

آسانوف معاون سابق وزیر کشور در بازداشت به سر برد

Tainynews – دادگاه منطقه ای Pervomaiskiy بیشکک مدت بازداشت معاون وزیر سابق کورسان آسانوف را در 20 مارس تمدید کرد.

وكرامیدین ایتكولوف ، وكیل وی گفت كه آسانوف تا 26 مه در زندان رمان كمیته امنیت ملی دولت باقی خواهد ماند.

کورسان آسانوف به ظن تصدی وزارت کشور در 26 ژانویه بازداشت شد. وی به تهدید به خشونت علیه یک مقام متهم است.

Author: admin