بیش از 200000 نفر اولین واکسیناسیون Covid-19 را در مغولستان دریافت می کنند

بیش از 200000 نفر اولین واکسیناسیون Covid-19 را در مغولستان دریافت می کنند

Tainynews وزارت بهداشت گزارش داد ، حدود 204،129 نفر از 21 مارس اولین دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند.

این بدان معنی است که هر پنجم بزرگسالان در اولان باتور واکسینه می شوند.

واکسیناسیون ویروس کرونا در مغولستان ادامه دارد.

وزارت بهداشت قصد دارد روزانه از 10 تا 20 هزار نفر واکسینه کند.

مغولستان اولین دسته 464،400 دوز واکسن را دریافت کرد که برای 232،200 نفر کافی است.

Author: admin