مقامات گمرک دلیل این امر را 7000 اتومبیل با پلاک آبخازی در قرقیزستان توقیف کردند

مقامات گمرک دلیل این امر را 7000 اتومبیل با پلاک آبخازی در قرقیزستان توقیف کردند

Tainynews – خدمات گمرک دولتی گزارش می دهد – اتومبیل های دارای پلاک آبخازیا که به طور موقت به خاک EAEU وارد می شوند کالاهای اتحادیه نیستند و تحت کنترل گمرکی هستند.

Author: admin