اوش نوروز را جشن می گیرد – خبرگزاری AKIpress

اوش نوروز را جشن می گیرد

Tainynews – اوش در 21 مارس تعطیلات نوروز را جشن گرفت.

مردم محلی برای جشن گرفتن تعطیلات و تماشای کنسرت در میدان مرکزی آمده بودند.

در این روز ، از ساکنان این شهر که یک روز قبل به صورت پخته شده از سومولوک (غذای نوروز) پذیرایی می شد.

مقامات محلی و حدود 1000 نفر از ساکنان این جشن شرکت کردند.

یورت ها در میدان مرکزی نصب شدند.

Author: admin