دانشگاه هایی از قزاقستان ، روسیه ، بلاروس برنامه های خود را در اوش ارائه می دهند

دانشگاه هایی از قزاقستان ، روسیه ، بلاروس برنامه های خود را در اوش ارائه می دهند

Tainynews دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – نمایشگاه بین المللی آموزش در 23 و 24 مارس در اوش برگزار می شود.

برنامه های دانشگاه در علوم فنی ، علوم انسانی ، کشاورزی ، آموزش پزشکی ، هنر ارائه می شود.

دانشگاههایی از روسیه ، قزاقستان ، بلاروس و سایر کشورها برنامه های خود را در این نمایشگاه در دانشگاه دولتی اوش ارائه می دهند.

Author: admin