ذخایر بین المللی ازبکستان در یک ماه 1.1 میلیارد دلار کاهش می یابد

ذخایر بین المللی ازبکستان طی یک ماه 1.1 میلیارد کاهش می یابد

Tainynews – بانک مرکزی ازبکستان گزارش داد که ذخایر بین المللی ازبکستان از اول مارس به 33.2 میلیارد دلار رسیده است.

ذخایر در یک ماه 1.1 میلیارد دلار کاهش یافت.

ذخایر کشور در طلا و ارزهای خارجی ذخیره می شود.

طی ماه گذشته ، ذخایر طلا 0.2 میلیون اونس تروا (6.2 تن) افزایش یافته است ، اما در میان کاهش مداوم قیمت طلا ، قیمت 0.5 میلیون دلار کاهش یافته است.

ذخایر موجود برای تأمین مالی بیش از 20 ماه واردات کافی خواهد بود.

Author: admin