رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان سفر می کند

رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان سفر می کند

عکس: وزارت امور خارجه تاجیکستان

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد – وزیر امور خارجه تاجیکستان سیرودیدین مورالدین و وزیر امور خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر گفتگوهای تلفنی انجام دادند.

در مورد سفر رسمی آینده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تاجیکستان و شرکت وی در نهمین کنفرانس وزیران “قلب آسیا-روند استانبول” که در 30 مارس 2021 در دوشنبه برگزار می شود ، بحث و تبادل نظر شد.

طرفین همچنین در مورد اوضاع افغانستان ، همکاری های منطقه ای در روند ایجاد صلح و ثبات در این کشور ، اجرای پروژه های منطقه ای ، به ویژه در زمینه های انرژی ، زیرساخت ها و حمل و نقل با حمایت سازمان های بین المللی و منطقه ای و موسسات مالی بین المللی.

Author: admin