روسیه 9،284 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرده است

روسیه 9،284 مورد جدید ویروس کرونا را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 9،284 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

1015 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،466،153 نفر رسیده است.

در مجموع بیش از 117.7 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 274000 آزمایش برای روز گذشته.

482،160 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin