از ابتدای سال تاکنون قرقیزستان 7.4 میلیارد سوم برق تولید کرده است

از ابتدای سال تاکنون قرقیزستان 7.4 میلیارد سوم برق تولید کرده است

Tainynews – طبق کمیته ملی آمار ، تولیدات صنعتی در قرقیزستان در دو ماه اول سال 2021 به 45،105،270،000،000 برابر رسیده است.

در فوریه 2020 تولید صنعتی 23.36 میلیارد دلار تولید شد.

تولید ، انتقال و توزیع برق بالغ بر 7388.2 میلیارد میلیارد گرم ، تولید و توزیع گاز از طریق سیستم های تأمین گاز – 1.3 میلیارد گرم است.

حجم بخار و تهویه هوا مطبوع به 789.4 میلیون گرم رسیده است.

Author: admin