معدن طلای Kumtor سالانه 350 میلیون کیلووات ساعت مصرف می کند: ذخیره انرژی

معدن طلای Kumtor سالانه 350 میلیون کیلووات ساعت مصرف می کند: ذخیره انرژی

Tainynews رئیس معدن طلای كومتور 350 میلیون كیلووات ساعت در سال مصرف می كند ، رئیس م Holdسسه هلدینگ انرژی ملی باكیت سیدیكف در جلسه كمیته سوخت و انرژی پارلمان گفت …

Author: admin