3 نفر برای حمایت از حقوق شهروندی در مواقع اضطراری در بیشکک شرکت می کنند

3 نفر برای حمایت از حقوق شهروندی در مواقع اضطراری در بیشکک شرکت می کنند

Tainynews – سه نفر در تظاهرات مسالمت آمیز برای حقوق شهروندان در 16 مه در میدان علا-تو در بیشکک شرکت کردند. فراخوان های شرکت در این اقدامات در میان کاربران رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.

یكی از شركت كنندگان این عمل ، آستانبانبك تولبه ، به AKIpress گفت كه برای بیان موضع خود در این اقدام شركت می كند.

وی گفت: “ما وضعیت اضطراری داشتیم و وضعیت اضطراری نداریم. کمک های بشردوستانه به مردم نرسیده است ، مردم پول ندارند. مقامات می گویند کسانی که ماسک ندارند و در ملا عام جریمه می شوند ، جریمه خواهند شد.”

تولیباف گفت که نمی داند چه کسی این رویداد را غرق کرده است ، اما قرار بود 150 نفر در آن شرکت کنند.

شرکت کننده دیگر روژانیا حسناوا بود. او درباره این راهپیمایی از پسرش مطلع شد ، که این دعوت را از طریق واتس اپ دریافت کرد. مرد جوان و مادرش برای تجمع به میدان آمدند.

حسنوا گفت: “مردم به خانه های خود محدود شدند ، خانواده های بزرگ بدون پول و غذا باقی مانده اند. دولت هیچ کمکی ارائه نکرده است. مردم هنوز هم نمی توانند به سر کار بروند. دولت ما را رها کرده است.”

تولیباف به خبرنگاران گفت پس از آن تظاهرات بعدی در 23 ماه مه از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد و او این بار برگزار کننده این رویداد خواهد بود.

مأموران پلیس از شهروندان خواسته اند كه پراكنده و توصیه های وزارت بهداشت را دنبال كنند.

Author: admin