گروههای ویژه نیروهای مسلح ازبکستان ، ترکیه رزمایش مشترکی را در نزدیکی مرز افغانستان برگزار می کنند

گروههای ویژه نیروهای مسلح ازبکستان ، ترکیه رزمایش مشترکی را در نزدیکی مرز افغانستان برگزار می کنند

Tainynews وزارت دفاع ازبکستان گفت – نیروهای ویژه نیروهای مسلح ترکیه و ازبکستان رزمایش مشترکی را در نزدیکی مرز با افغانستان برگزار می کنند.

این تمرین در زمین تمرین ترمز آغاز شد.

مراسم افتتاحیه در 22 مارس با حضور نیروهای ویژه ویژه نیروهای مسلح ازبکستان و ترکیه برگزار شد.

این تمرین تا 27 مارس ادامه خواهد داشت.

Author: admin