دو زمین لرزه جزئی در قرقیزستان در 22 مارس ثبت شده است

دو زمین لرزه جزئی در قرقیزستان در 22 مارس ثبت شده است

Tainynews وزارت شرایط اضطراری گفت: در 22 مارس ، دو زمین لرزه در خاک قرقیزستان ثبت شد.

اولین زمین لرزه به بزرگی 3 ریشتر در ساعت 4:45 بعد از ظهر در منطقه نارین رخ داد.

این لرزه ها در روستاهای کوچکور ، سمیز-بل ، کارا-تو ، و ارسی با بزرگی 3 احساس شدند.

بعلاوه ، زمین لرزه دیگری به بزرگی 3 ریشتر در ساعت 18:17 در منطقه چوی ثبت شد.

این لرزه ها در استراحتگاه ایسیک آتا در منطقه ایسیک آتا و در روستای آرپا-تکیتر منطقه چوی با بزرگی 3 لرزیده شد.

هیچ خسارتی در اثر زلزله گزارش نشده است.

Author: admin