91٪ از شهروندان بالای 18 سال قبل از انتخابات شورای محلی قرقیزستان اطلاعات بیومتریک خود را ثبت می کنند

91٪ از شهروندان بالای 18 سال قبل از انتخابات شورای محلی قرقیزستان اطلاعات بیومتریک خود را ثبت می کنند

Tainynews – خدمات ثبت دولت گزارش داد – تعداد شهروندان بالای 18 سال با گذرنامه معتبر از 18 فوریه 3،825،605 نفر بوده است.

Author: admin