ضد عفونی خیابان ها ، جاده ها ، ساختمان هایی که در بیشکک در طول شب در جریان است

ضد عفونی خیابان ها ، جاده ها ، ساختمان هایی که در بیشکک در طول شب در جریان است

Tainynews – ضد عفونی کردن جاده ها ، پیاده روها ، سرزمین های رصد ، ساختمان ها ، ایستگاه های اتوبوس در بیشکک در حال انجام است.

ضد عفونی از ساعت 10:00 بعد از ظهر انجام می شود. معاون شهردار تاتیانا کوزنتسوا گفت:

وی افزود: “ما از مردم می خواهیم كه در طی این دوره زمانی بدون دلایل اساسی به بیرون بروند.”

Author: admin