یک کارمند پزشکی دیگر COVID-19 را در منطقه چوی شکار می کند

یک کارمند پزشکی دیگر COVID-19 را در منطقه چوی شکار می کند

Tainynews – یک مورد ویروس کرونا ویروس کرونا در طی روز گذشته در قرقیزستان در بین کارگران پزشکی ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 24 مارس گزارش داد.

این مورد در منطقه چوی ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در میان کارگران پزشکی 4222 مورد بوده است. تعداد کل بازیابی ها 4195 مورد بوده است.

Author: admin