تحقیق جنایی علیه عموربک بابانوف سیاستمدار بسته شد. او 100 میلیون پول برای دولت پرداخت خواهد کرد

تحقیق جنایی علیه عموربک بابانوف سیاستمدار بسته شد. او 100 میلیون پول برای دولت پرداخت خواهد کرد

Tainynews – کمیته امنیت ملی در 24 مارس گزارش داد: تحقیقات جنایی علیه سیاستمدار عموربک بابانوف خاتمه یافت.

این اقدام با “عدم وجود واقعیتهای خسارت به منافع دولت ، اشخاص حقوقی و شهروندان” با اقدامات بابانوف و نزدیکان وی توضیح داده شده است.

بابانوف نخست وزیر سابق و نایب قهرمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 است.

بابانوف با كمیته امنیت ملی در انتقال داوطلبانه 100 میلیون مادر به بودجه دولت موافقت كرد.

پیش از این بابانوف چندین بار برای بازجویی از کمیته امنیت ملی احضار شده بود. نخست وزیر پیشین از گفتن چه مواردی به دلیل استناد به رازداری تحقیقات احضار شد.

Author: admin