مرکز آموزش Ala-Too میزبان تمرینات نظامی بود

مرکز آموزش Ala-Too میزبان تمرینات نظامی بود

Tainynews – مرکز آموزش Ala-Too از 23 تا 24 مارس با کارکنان واحد نظامی 73809 با بیش از 50 نفر ، خودروهای زرهی و سلاح های توپخانه ای ، تمرینات نظامی تاکتیکی را برگزار کرد.

نظامیان عملاً وظیفه زره پوش سازی تجهیزات و از بین بردن واحدهای مسلح غیرقانونی را در پی شبه نظامیان فراری انجام دادند.

این تمرین حداکثر شبیه اقدامات رزمی است تا دانش نظری را روی زمین بکار برد.

Author: admin