روسیه گزارش 8،861 مورد جدید ویروس کرونا و 401 مورد مرگ

روسیه گزارش 8،861 مورد جدید ویروس کرونا و 401 مورد مرگ

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 8،861 مورد جدید ویروس کرونا ثبت کرده است.

1078 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4،474،610 رسید.

401 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت شد. تعداد کشته شدگان 96219 نفر بود.

در مجموع بیش از 118.1 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 265،000 آزمایش برای روز گذشته انجام شده است.

484،760 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin