مدیر منطقه ای WHO برای اروپا وارد قرقیزستان می شود

مدیر منطقه ای WHO برای اروپا وارد قرقیزستان می شود

Tainynews – هانس کلوگه ، مدیر منطقه ای WHO در اروپا ، برای یک دیدار رسمی وارد قرقیزستان شد.

وزارت بهداشت گفت ، این دیدار از 24 تا 26 مارس ادامه خواهد داشت.

هدف از این دیدار ملاقات با رهبری وزارت بهداشت ، مدیران بخش مراقبت های بهداشتی به منظور بررسی وضعیت موجود در بخش مراقبت های بهداشتی ملی است.

مدیر منطقه ای WHO با بازدید از مراکز درمانی ، با خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه ، خدمات سل ، پیشرفت معرفی دیجیتالی شدن در بخش مراقبت های بهداشتی ، عملکرد خدمات بهداشت عمومی آشنا می شود.

موضوعات مربوط به مبارزه با Covid-10 ، واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا و سایر جنبه ها در این بازدید مورد بحث قرار خواهد گرفت.

Author: admin