مغولستان طی 3 ماه 6،250،900 تن زغال سنگ صادر می کند

مغولستان طی 3 ماه 6،250،900 تن زغال سنگ صادر می کند

Tainynews – در سه ماه اول سال 2021 ، مغولستان 298.4 هزار تن کنسانتره مس صادر کرد. طبق اعلام وزارت معدن و صنایع سنگین ، این رقم 21.4 هزار تن یا 7.7 درصد افزایش نشان می دهد.

صادرات زغال سنگ به 6،250،900 تن رسید که 3،281.2 هزار تن یا 110 درصد افزایش نشان می دهد.

یک میلیون و 187.7 هزار بشکه نفت از اول ژانویه تا 21 مارس صادر شده است که 883.2 هزار تن یا 290 درصد افزایش نسبت به سال قبل نشان می دهد.

این کشور همچنین 1،649،4 هزار تن سنگ آهن و بتن صادر کرده است و 206.2 هزار تن یا 11.1 درصد کاهش عملکرد دارد.

بعلاوه ، بانک مغولستان در سه ماه نخست امسال 2،479.5 هزار تن فلز گرانبها خریداری کرده است. این عملکرد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.501.8 کیلوگرم یا 50.2 درصد کاهش یافته است.

Author: admin