بیشکک کانون Covid-19 در قرقیزستان شد: از روز 1 مارس موارد روزانه 7 برابر رشد می کند

بیشکک کانون Covid-19 در قرقیزستان شد: از روز 1 مارس موارد روزانه 7 برابر رشد می کند

Tainynews – تعداد موارد روزانه ویروس کرونا در بیشکک از 1 مارس که فقط 9 مورد ثبت شده است ، 7 برابر شده و تا 24 مارس با 66 مورد کشف شده است …

Author: admin