68 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

68 مورد بهبودی روزانه از عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 68 بیمار طی یک روز گذشته در قرقیزستان از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند.

این بازیابی ها شامل 30 مورد در بیشکک ، 25 مورد در منطقه چوی ، 7 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در اوش ، 2 مورد در منطقه نارین بود.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از ماه مارس به 84407 مورد رسیده است.

Author: admin