مراحل آماده سازی برای شروع بازسازی باطله اورانیوم در مین کش در حال اتمام است

مراحل آماده سازی برای شروع بازسازی باقیمانده اورانیوم در مین کش در حال اتمام است

Tainynews وزارت امور اضطراری گزارش داد – مقدمات شروع ساخت و ساز برای بازسازی باطله اورانیوم در روستای مین کش در حال اتمام است.

چندین پروژه بین المللی اکنون در محلهای تولید اورانیوم در قرقیزستان انجام شده است.

برنامه بین دولتی CIS در زمینه بازسازی قلمرو کشورهای تحت تأثیر تولید اورانیوم از سال 2013 آغاز شد. این برنامه تا سال 2023 ادامه خواهد داشت.

پیمانکار در نوامبر 2019 عملیات احیا در سایت باطله اورانیوم در کاجی سای را به پایان رساند.

احداث تأسیسات موقت و جاده لازم برای احیای سایت باطله دیگر در مین کش در حال اتمام است.

این پروژه بر اساس توافق نامه بین دولت و بانک اروپایی بازسازی و توسعه در مورد حساب بازسازی محیط زیست برای آسیای میانه در جمهوری قرقیزستان انجام شده است.

Author: admin