آهنگ دیگری از رئیس جمهور بردمیماهمدوف و نوه او در عشق آباد ارائه شده است

آهنگ دیگری از رئیس جمهور بردمیماهمدوف و نوه او در عشق آباد ارائه شده است

Tainynews – آهنگ شهر سفید من عشق آباد اولین بار در عشق آباد به نمایش در آمده است. شعر را رئیس جمهور قربانقلی بردیموهامدوف سروده و موسیقی آن را نوه او کریم ساخته است.

گفته می شود که بردمیماهمدوف با الهام از تولد کره اسب به نام عشق آباد ، آیاتی در مورد پایتخت نوشت.

این ترانه توسط خوانندگان عامیانه در کاخ مرکز فرهنگی دولتی به عنوان بخشی از مراسم اعطای نشان و عنوان پرورش دهنده افتخاری اسب و هدایای رئیس جمهور به اسب سوار ارشد ترکمنستان نورالی رحیموف اجرا شد.

بردیموهامدوف و نوه اش کریم 2 سال پیش در جشن بزرگ ملی تعطیلات اسب ترکمن اولین آهنگ خود را که به کره اسب روواچ اختصاص داده شده بود اجرا کردند.

Author: admin